Det er mange gode grunner til å bli med i ett nytt og forsterket NIMA. Vi har en lang og rik tradisjon blant landets innkjøpere og logistikkere, og med fremtidens trender foran oss har vi bare begynt å se konturene av fremtidens krav til den tradisjonelle innkjøperen.
Bli medlem nå, fordelene er mange.

NIMA ønsker en bredere nasjonal debatt rundt innkjøpsfaget og anskaffelsesfaglige temaer, og skal være en spydspiss innenfor publisering av relevant faglitteratur, formidle kompetanse, foredragsholdere og nettverksbygging.

Vi skal være en pådriver og moderator for å bygge den beste nettverksarenaen og møteplassen for innkjøpere på tvers av bransjer. Det er for mange relevante tema å diskutere til å la være. På våre møter og arrangementer skal våre medlemmer føle seg trygge på å kunne dele av hverandres kunnskap og bygge nettverk i uformelle omgivelser. Vi bygger videre på First Tuesday og NIMA Forum, og vil fremover arrangere en serie med en rekke temaer innen procurement 4.0.

Gjennom vårt etablerte samarbeid med DNB om Norsk PMI, som NIMA eier rettighetene til, publiseres månedlig økonomiske analyser for å måle utviklingen i norsk økonomi og vår konkurranseevne internasjonalt. Våre medlemmer får first access til våre rapporter, basert på respondentenes tilbakemeldinger. NIMA tilbyr også våre medlemmer den årlige lønnsundersøkelsen.

Vi tror på at du blir kun bedre av å møtes og få ny inspirasjon og påfyll. NIMA skal være relevante og fremoverlente i tørsten etter ny innsikt. Valget er herved ditt! Vår visjon er vågal for fremtiden. Vi utfordrer deg og din virksomhet til å ta steget inn i fremtiden sammen med oss.Medlemskap hos NIMA koster kr. 1.300,– for individuelle medlemmer. 

Bedriftsmedlemskap koster kr. 5.000,- og inkluderer 5 medlemmer, og så kr. 900,- for hvert medlem utover de første 5.

Bli medlem her eller send din innmelding til post@nima.no.