Sertifiseringskurs i Offentlige anskaffelser (SOA) | Deloitte Norge

Deloitte er leverandør av dette sertifiseringskurset som er basert på fagplanen for SOA BASIS fra Digdir/ANS og gir kompetanse i offentlige anskaffelser på grunnleggende nivå.

Følgende basisemner gjennomgås i kurset
-Grunnleggende begreper; kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier, kontraktsvilkår og kravspesifikasjon.
-Planlegging av anskaffelsesprosessen; planlegging, behovsvurdering, markedsundersøkelser, kontraktsstrategi, spesifikasjonsmodell og kontraktsmodell.
-Konkurransegjennomføring; kommunikasjon med marked, evaluering, forhandlinger, avvisning og valg av tilbud.
-Kontraktsoppfølging; implementering, forvaltning, endring og avslutning av kontrakt.
-Lov og forskrift om offentlige anskaffelser; lov og forskrift, regelverk.

NIMA medlemmer

NIMA medlemmer får 25% rabatt på kurset Sertifiseringsorningen til offentlig anskaffelse (SOA) som starter hos Deloitte 29. januar.

Meld dere på og betalt 22.500,- kontra 30.000,-. LINK til påmelding. 

Opplys at dere er NIMA-medlem ved påmelding. 

Ikke medlem hos NIMA? 

Medlemskap hos NIMA koster kr. 1.300,- for individuelle medlemmer.  Bedriftsmedlemskap koster kr. 5.000,- og inkluderer 5 medlemmer, og så kr. 900,- for hvert medlem utover de første 5.

Med deg på her eller send din innmelding til post@nima.no.