DNB PMI for februar steg med 1,1 poeng til 52,2, etter et tydelig fall i januar. Nivået tyder på at industriaktiviteten steg videre sist måned. Indeksene for nye ordre og sysselsetting viste en klar oppgang i februar, mens produksjons- indeksen falt under 50. PMI svinger noe fra måned til måned, men en beregnet trend indikerer at aktivitetsveksten er på vei ned under sitt langsiktige nivå.

Produksjon

Produksjonsindeksen falt med 2,9 poeng til 48,7 i februar, det laveste nivået siden mars 2016 (unntatt den lave indeksen i juli i fjor). Den nedadgående trend gjennom fjoråret har dermed fortsatt inn i 2020.

Ordre

Indeksen for nye ordre steg med 1,9 poeng til 53,5 i februar. Eksportordreindeksen, som falt tydelig i januar, hentet seg litt inn forrige måned og endte på 49,3. Indeksen for hjemme- markedsordrene falt med 1,0 poeng, til litt under sitt langsiktige gjennomsnitt.

Sysselsetting

Sysselsettingsindeksen steg med 2,8 poeng til 51,4 i februar. Indeksen er klart lavere enn gjennomsnittet for fjoråret, men på linje med sitt langsiktige gjennomsnitt. Trenden i indeksen har vært fallende siden oktober i fjor.

Leverandørenes leveringstid og lager

Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 3,6 poeng til 56,7 i februar. En høyere indeks betyr lengere leveringstid og er assosiert med høyere aktivitet. Lagrene av innkjøpsvarer falt med 2,3 poeng til 47,8 i februar. Lavere lagre assosieres med høyere aktivitet.

Vi trenger flere respondenter til denne viktige månedlige indeksen – meld din interesse på post@nima.no.