Sykehusinnkjøp skal pilotere bruken av en ny spend management løsning, hvor målsetningen er at verktøyet skal komme hele spesialisthelsetjenesten til gode.

Om Sykehusinnkjøp

Sykehusinnkjøp HF skal utøve en spesialisert og profesjonell innkjøpstjeneste for den norske spesialisthelsetjenesten. 

Deres oppgave er å gjennomføre anskaffelser på vegne av alle helseforetak i Norge. Dette gjøres innenfor nesten alle områder i spesialisthelsetjenesten, som for eksempel IT-utstyr, legemidler, medisinsk-teknisk utstyr, medisinske og administrative forbruksvarer, og tjenester som vikarer og flyreiser. 

Spesialhelsetjenesten kjøper årlig inn varer og tjenester for over 50 mrd. kr, og er sammen med Forsvaret den største offentlige innkjøperen i Norge. Sykehusinnkjøp kjøper i liten grad inn varer og tjenester, men gjennomfører anskaffelsesprosessene og forvalter avtalene etter at de er inngått. Disse prosessene blir ledet i tett samarbeid med spesialistgrupper satt sammen av relevant fagpersonell. Du kan lese mer om Sykehusinnkjøp på deres hjemmeside.

Hvilke utfordringer skal løsningen hjelpe Sykehusinnkjøp med? 

Sykehusinnkjøp kjøper tilgang til løsningen på vegne av spesialhelsetjenesten. Målsetningen er at løsningen skal bidra til økt transparens i både innkjøp og avtaler, samt legge til rette for at spesialisthelsetjenesten kan jobbe kategoristyrt og datadrevet på innkjøpsområdet.

I første omgang av prosjektet kommer Sykehusinnkjøp til å kjøre en pilot hvor kunden tar i bruk EHF-data for å skape full innsikt i kjøpet – helt ned på artikkelnivå.

Ignite Procurement som er et norsk oppstartsselskap som er i ferd med å etablere seg som en seriøs aktør innenfor spend management for alvor i Norden, er hovedarkitekten bak løsningen som skal piloteres. Begge parter ser på dette som et vinn-vinn samarbeid, og gleder seg til å komme igang med samarbeidet.

Avslutningsvis vil NIMA og Ignite Procurement som vi har fått lov til å modifisere den opprinnelige artikkelen som er publisert på Ignite Procurement sin hjemmeside, benytte anledningen til å berømme innsatsen som legges ned av Sykehusinnkjøp, samt alle helseforetakene i Norge og resten av verden, i den krevende situasjonen som vi nå alle er en del av !

Publisert med gjenntillatelse fra Ignite Procurement, 06.05.2020.