DNB PMI for januar i år, justert for normale sesongsvingninger, avtok med 0,2 poeng til 51,8. Hovedindeksen tyder på fortsatt oppgang i aktiviteten i industrien, i om lag samme takt som i november og desember, til tross for strengere smittevernstiltak både i Norge og ute. Den underliggende trenden er fortsatt stigende, men delindeksene viste et mer blandet bilde.
Delindeksen for nye ordre steg marginalt, mens indeksene for produksjon og sysselsetting avtok tydelig. Et veid gjennomsnitt for disse tre indeksene avtok med 1,5 poeng til 47,7, noe som peker mot en oppbremsing i aktiviteten.

Produksjon

Produksjonsindeksen avtok med 2,4 poeng til 47,5 i januar, etter en nesten like stor nedgang i desember. Den underliggende trenden har snudd til en nedgang.

Ordre

Indeksen for nye ordre steg med 0,2 poeng til 47,3 i januar etter et fall i desember. Der hvor ordrene var delt inn etter hjemmemarked og eksport, steg ordrene fra hjemmemarkedet med 2,0 poeng, mens eksportordrene falt med 2,1 poeng.

Sysselsetting

Sysselsettingsindeksen gikk ned med 2,9 poeng til 48,4 i januar, og var dermed tilbake under Nivået på indeksen er det samme som i januar i fjor.

Leverandørenes leveringstid og lager

Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 4,2 poeng til 71,6 i januar. En høy indeks betyr lang leveringstid. Det er normalt assosiert med høy aktivitet, men kan også for eksempel reflektere transportproblemer. Lagrene av innkjøpsvarer falt med 3,0 poeng til 47,0 i januar. Normalt antas det at lavere lager reflekterer økt etterspørsel og lagernedgang bidrar dermed til en høyere totalindeks. Men en nedgang kan også reflekter at leverandører har leveringsproblemer. Lager av sluttprodukter avtok med 1,7 poeng og endte på 44,0 i januar.

Vi trenger flere respondenter til denne viktige månedlige indeksen – meld din interesse på post@nima.no.