20. mai lanserte Høyskolen Kristiania og Nord Universitet en ny artikkelsamling om offentlige anskaffelser. Selv om offentlige anskaffelser i Norge utgjør en stor andel av det norske statsbudsjettet, er det lite forskning på område. St.meld.nr. 22 pekte på behovet for mer kunnskap og forskning om offentlige anskaffelser i Norge.

Forskere fra Nord Universitet og Høyskolen Kristiania har i det siste året samarbeidet med eksperter på ulike områder og publiserer nå en bok om offentlige anskaffelser. DFØ har bidratt med data fra modenhetsundersøklesen 2018, samt diskusjoner og faglig sparring.

– Forskning på offentlige anskaffelser er mangelvare, derfor håper jeg at den nye artikkelsamlingen kan være med å bidra til mere kunnskap om offentlige anskaffelser i Norge i dag, sier divisjonsdirektør Dag Strømsnes. 
  
Elin Ørjasæter ledet diskusjonen på seminaret og Dag Strømsnes, Marius Langseth, Morten Goller, Oda Ekre og Jan Ole Similä hadde debattinnlegg. Det ble ikke gjort opptak av webinaret.

 I omtalen av boken, som er åpent og gratis tilgjengelig på nett, heter det at den inneholder en rekke forfattere som bidrar med ny forskning for å belyse hvordan det er å gjennomføre anskaffelser i offentlig sektor i Norge. Her er bidrag knyttet til spørsmål omkring konkurranseutsetting, organisering av innkjøpsfunksjonen, kontraktsoppfølging, innkjøpskompetanse og bruk av dataanalyser. Dessuten er det også en gjennomgang av norsk forskning, publisert i internasjonale tidsskrift, rettet mot offentlige anskaffelser gjennom de to siste tiårene.

Kilde: gjennpublisert fra rettighetshaver med tillatelse 01.06.21

Boken kan digitalt lastes ned fra denne linken.