Aktiviteten i industrien dabber av i oktober

Aktiviteten i industrien dabber av i oktober

Publisert av Nima Webmaster den 01.11.23.

DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, ble 47,9 i oktober og indikerer dermed at
industriaktiviteten avtok den måneden. Alle de fem underindeksene bidro til å trekke ned
hovedindeksen. Et veid gjennomsnitt av delindeksene for nye ordre, produksjon og
sysselsettingsindeksen falt med 4,8 poeng til 47.1. Indeksen for priser på innkjøpsvarer falt med
1,3 poeng til 56,1 i oktober. Indeksen tyder på at innkjøpsprisene fortsatt stiger noe, men den er
likevel lavere enn sitt langsiktige gjennomsnitt. Kontaktene viser til at prisene har falt på stål og
strøm, mens blant annet kjemikalier, glass, gummi og trelast har økt i pris. Det var 67 bedrifter
som svarte i undersøkelsen i oktober.

Produksjon
Produksjonsindeksen ble 45,7 i oktober, ned fra 51,3 i september.

Ordre
Indeksen for nye ordre ble 45,0 i oktober, ned fra 51,4 i september. Indeksene for
hjemmemarkeds- og eksportordre endte på henholdsvis 44,3 og 46,0.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen ble 52,0 i oktober, ned fra 53,5 i september.

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid avtok med 1,4 poeng til 48,7 i oktober. En lav indeks betyr
kortere leveringstid, noe som normalt er assosiert med lavere aktivitet. Indeksen for lagrene av
innkjøpte varer var 46,9 i oktober, opp fra 46,2 i september. En høyere lagerindeks assosieres med
lavere etterspørsel og bidrar til en totalindeks. Lager av sluttprodukter, som ikke inngår i
hovedindeksen, steg med 4,2 poeng til 51,3 i oktober.