Bedret industriaktivitet i april

Bedret industriaktivitet i april

Publisert av Nima Webmaster den 02.05.23.

DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, steg med 2,6 poeng til 51,2 i april. Samtidig ble indeksen for mars revidert opp med 0,3 poeng. I tillegg til at hovedindeksen endte over 50, var det en bred oppgang i underindeksene. Et veid gjennomsnitt av indeksene for produksjon, nye ordre og sysselsetting steg med 4,7 poeng til 52,8. Indeksen for nye ordre steg med hele 7,2 poeng fra et svært lavt nivå i mars. Indeksen for sysselsetting steg med 4,0 poeng i april, til 59,4, det høyeste nivået siden november 2021. Andelen som rapporterer om prisoppgang, steg med et par poeng i april til like over sitt langsiktige gjennomsnitt. Leverandørenes leveringstid falt markert tilbake, dog ikke like lavt som i februar. 81 bedrifter svarte i undersøkelsen i mars.

Produksjon
Produksjonsindeksen steg med 2,2 poeng til 52,5 i april, som indikerer stabil produksjon.

Ordre
Indeksen for nye ordre falt med 7,2 poeng, til 48,7 i april. Der ordrene var delt inn etter hjemme- og eksportmarked steg de med henholdsvis 6,1 prosent og 1,3 prosent.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen steg med 4,0 poeng til 59,4 i april. Indeksen har steget tre måneder på rad.

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid avtok med 5,3 poeng til 46,2 i april. Det er en indeks som betyr kortere leveringstid. Det er normalt assosiert med lavere aktivitet, men kan også for eksempel skyldes færre leveringsproblemer, noe som enkelte har rapportert om. Lagrene av innkjøpsvarer steg med 0,6 poeng til 53,1 i april. Oppgang i lagerindeksen assosieres med lavere etterspørsel og bidrar til en lavere totalindeks. Lager av sluttprodukter, som ikke inngår i hovedindeksen, avtok med 6,4 poeng til 49,0.