Bred nedgang i DNB PMI i september

Bred nedgang i DNB PMI i september

Publisert av Nima Webmaster den 01.10.19.

DNB PMI for september falt med 3,5 poeng til 50,4. Indeksen for september ble trukket ned
av delindeksene for ordre og produksjon, mens sysselsettingsindeksen isolert sett bidro til å
trekke opp DNB PMI i september. PMI svinger noe fra måned til måned og var i september litt
lavere enn en beregnet trend. Likevel, også trenden har vært svakt nedadgående det siste året
og indikerer at farten i norsk industri er på vei ned, men at aktiviteten fortsatt øker.

Produksjon
Produksjonsindeksen falt med 3,5 poeng i september til 51,4. Trenden i produksjonsindeksen
har vært svakt nedadgående siden desember i fjor.


Ordre
Indeksen for nye ordre falt med 7,5 poeng til 48,7 i september. Både indeksen for
hjemmemarkedsordrene og eksportordrene avtok. Trenden i ordreindeksen har vært svakt
nedadgående siden september i fjor.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen steg med 1,7 poeng til 55,6 i september. Trenden i
sysselsettingsindeksen har vært sideveis det siste året.


Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid avtok med 2,0 poeng til 49,0 i september. En lavere
indeks betyr kortere leveringstid og er assosiert med lavere aktivitet. Lagrene av innkjøpsvarer
steg med 3,9 poeng til 55,1 i september. Høyere lagre assosieres med lavere aktivitet.