DNB PMI hentet seg inn i august

DNB PMI hentet seg inn i august

Publisert av Tone Fintland den 03.09.18. Oppdatert 19.09.18.

PMI for august ble 60,5, opp 11,6 poeng fra juli og den høyeste indeksen siden juli i fjor.
Dermed har indeksen mer enn hentet inn den markerte nedgangen i juli. Det var en bred
oppgang produksjon, ordre og sysselsetting, men også varelagrene steg. Det har vært store
svingninger den siste tiden, noe som tilsier en viss varsomhet i tolkningen av tallene. Særlig
har leverandørenes leveringstid svingt mye. En beregnet trend viser en PMI som har vært
stabil like over 55 de siste månedene, som er litt lavere enn rundt årsskiftet.

Produksjon
Produksjonsindeksen steg med 10,9 poeng til 63,3 i august. Nivået var 6,3 poeng høyere enn
gjennomsnittet det siste året, men 0,2 poeng lavere enn i januar.


Ordre
Indeksen for nye ordre steg med 14,2 poeng til 63,4 i august og var 7,6 poeng høyere enn
gjennomsnittet det siste året. Det var særlig hjemmemarkedsordrene som trakk opp.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen steg med 5,1 poeng til 59,2 i august, den høyeste indeksen siden
sommeren 2011.

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med hele 25,9 poeng til 61,9 poeng i august. En
høy indeks betyr lang leveringstid og er assosiert med høy aktivitet. Lagrene av innkjøpsvarer
steg med 3,3 poeng til 54,9 i august. Økte lagre assosieres med lavere aktivitet og trekker ned
PMI. Noen respondenter peker på ferietid hos leverandører, økt usikkerhet i internasjonal
handel og en stillere juli måned som grunner til lagerbygging.