Fortsatt bedring i industriaktiviteten i mai

Fortsatt bedring i industriaktiviteten i mai

Publisert av Nima Webmaster den 03.06.24.

DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, ble 52,3 i mai. En indeks over 50 peker mot en
økning i aktiviteten. Indeksen likevel ned 0,3 poeng fra april, noe som er godt innenfor
usikkerheten i indeksen. Indeksene for ordreinngang, produksjon og sysselsetting steg alle noe i
mai. Et veid gjennomsnitt av disse tre delindeksene steg med 0,5 poeng til 52,8. Oppgangen i
hovedindeksen ble dempet av delindeksen for lager av innkjøpte varer steg med 5,8 poeng, til
49,4. Lager av sluttprodukter, som ikke inngår i hovedindeksen, avtok imidlertid med 6,9 poeng.
Indeksen for priser på innkjøpsvarer avtok med 0,7 poeng til 57,9, noe som fortsatt tyder på at et
flertall opplever stabile eller økende priser. Høyere priser på blant annet metaller, emballasje,
gips, gummi og valuta trekkes frem av noen bedrifter. Det var 61 bedrifter som svarte i
undersøkelsen i april.

Produksjon
Produksjonsindeksen ble 53,7 i mai, opp fra 53,4 i april og til sitt høyeste nivå siden juli 2023

Ordre
Indeksen for nye ordre ble 51,0 i mai, opp fra 50,1 i april. Indeksene for hjemmemarkeds- og
eksportordre endte på henholdsvis 53,8 og 43,6 i mai.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen ble 54,6 i mai, opp fra 51,3 i april, den høyeste siden mai i fjor.

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid gikk ned med 0,6 poeng til 50,7 i mai. En høy indeks
betyr lengre leveringstid, noe som normalt er assosiert med høyere aktivitet. I mai bidro denne
delindeksen til en lavere hovedindeks. Indeksen for lagrene av innkjøpte varer ble 49,4 i mai, opp
fra 43,6 i april. En høyere lagerindeks assosieres med lavere etterspørsel og bidrar til en lavere
totalindeks, men flere bedrifter rapporter om økt etterspørsel som grunn for lagerøkning. Lager
av sluttprodukter, som ikke inngår i hovedindeksen, avtok med 6,9 poeng til lave 40,1 i mai.