Fortsatt stabil aktivitet i industrien i januar

Fortsatt stabil aktivitet i industrien i januar

Publisert av Nima Webmaster den 01.02.23.

DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, var uendret på 50,0 i januar. Det peker mot
uendret aktivitet fra desember til januar. Et veid gjennomsnitt av indeksene for produksjon, nye
ordre og sysselsetting gikk ned 0,1 poeng til 49,7. Tross uendret samleindeks, var det bevegelser
i underindeksene. Produksjonstakt, leverandørenes leveringstid og lager av nyinnkjøpte varer steg
i januar. Ordreinngang og sysselsetting falt. Med unntak av oktober, har ordreinngangen vært
fallende de siste syv månedene. Flere rapporterte prisfall på blant annet stål og trelast. Det var et
mer blandet bilde for innsatsvarer som har steg i pris. 84 bedrifter svarte i undersøkelsen i januar.

Produksjon
Produksjonsindeksen steg med 1,7 poeng til 52,0 i januar, som indikerer økt produksjon.

Ordre
Indeksen for nye ordre falt med 1,3 poeng, til 46,7 i januar. Der ordrene var delt inn etter hjemme-
og eksportmarked var det nedgang på henholdsvis 6,1 og 0,5 poeng.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen avtok med 0,7 poeng til 51,1 i januar, og er dermed lavere enn indeksens
langsiktige gjennomsnitt for første gang siden januar 2021.

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 1,4 poeng til 51,1 i januar. Det er fortsatt en
indeks som betyr økt leveringstid, men indeksen er lavere enn vanlig. Økt leveringstid er normalt
assosiert med høy aktivitet, men kan også for eksempel skyldes leveringsproblemer. Lagrene av
innkjøpsvarer steg med 1,4 poeng til 51,3 i januar. Lageroppgangen assosieres med lavere
etterspørsel og bidrar til en lavere totalindeks.