Fortsatt vekst i industriaktiviteten

Fortsatt vekst i industriaktiviteten

Publisert av Nima Webmaster den 01.11.22. Oppdatert 08.11.22.

Mens PMI for september tydet på stagnasjon i industriaktiviteten, peker oktoberindeksen på videre
oppgang. DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, steg med 2,9 poeng til 53,1 i oktober. Et
veid gjennomsnitt av indeksene for produksjon, nye ordre og sysselsetting gikk opp med 3,1 poeng
til 53,3. Indeksen for leverandørens leveringstid steg med 1,7 poeng til 57,6, noe som kan tyde på at
industrien fortsatt må ta høyde for lange leveringstider. Indeksen for lager av innkjøpte varer gikk
ned i oktober til sitt laveste nivå på ett år. Indeksen for innkjøpspriser steg til sitt høyeste nivå siden
april. 91 bedrifter svarte i undersøkelsen i oktober.

Produksjon
Produksjonsindeksen steg med 1,2 poeng til 53,6 i oktober. Det er på linje med et langsiktig
gjennomsnitt.

Ordre
Indeksen for nye ordre steg med 5,5 poeng, til 52,6 i oktober. Der ordrene var delt inn etter hjemmeog
eksportmarked var det en oppgang på henholdsvis 3,3 og 1,1 poeng.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen steg med 2,1 poeng til 54,0 i oktober, etter at indeksen hadde falt fem
måneder på rad.

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 1,7 poeng til 57,6 i oktober. Det er fortsatt en
indeks som betyr økt leveringstid. Det er normalt assosiert med høy aktivitet, men kan også for
eksempel skyldes leveringsproblemer. Lagrene av innkjøpsvarer gikk ned med 2,5 poeng til 54,5 i
oktober. Normalt antas det at lavere lagre reflekterer høyere etterspørsel. Lagernedgang bidrar
dermed til en høyere totalindeks.