Industriaktiviteten gikk ned i mai

Industriaktiviteten gikk ned i mai

Publisert av Nima Webmaster den 01.06.23. Oppdatert 05.06.23.

Industriaktiviteten gikk ned i mai
DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, avtok med 3,8 poeng til 47,4 i mai. I tillegg til at
hovedindeksen endte godt under 50, var det en bred nedgang i underindeksene. Et veid
gjennomsnitt av indeksene for produksjon, nye ordre og sysselsetting avtok med 4,4 poeng til
48,5. Indeksen for nye ordre falt tilbake og har ligget godt under 50 mesteparten av det siste året.
Indeksen for sysselsetting falt klart tilbake, men mainiåvet var fortsatt relativt høyt. Andelen som
rapporterer om prisoppgang, falt til 56,8 – den laveste indeksen siden september 2020.
Leverandørenes leveringstid falt markert tilbake, mens lagrene av innkjøpte varer steg. Kun 58
bedrifter svarte i undersøkelsen i mai, mot 81 i april. Denne endringen i utvalget gjør resultatene
svært usikre.

Produksjon
Produksjonsindeksen falt med 4,0 poeng til 47,9 i mai, som indikerer nedgang i produksjonen
denne måneden.

Ordre
Indeksen for nye ordre falt med 5,0 poeng, til 43,9 i mai. Indeksen for nye ordre har vært lavere
enn 50 i ti av elleve måneder. Der ordrene var delt inn etter hjemme- og eksportmarked falt
hjemmeordrene med 6,8 poeng, mens eksportordrene steg med 0,6 poeng.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen falt med 4,0 poeng til 56,1 i mai, som er det nest høyeste nivået på elleve
måneder.

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid avtok med 3,0 poeng til 42,7 i mai. Det er en indeks som
betyr kortere leveringstid. Det er normalt assosiert med lavere aktivitet. Lagrene av innkjøpte varer
steg med 0,5 poeng til 53,7 i mai. Oppgang i lagerindeksen assosieres med lavere etterspørsel, slik
noen rapporterer om, og bidrar til en lavere totalindeks. Lager av sluttprodukter, som ikke inngår
i hovedindeksen, steg med 3,6 poeng til 52,7.