Industriaktiviteten styrket i april, ifølge DNB PM

Industriaktiviteten styrket i april, ifølge DNB PM

DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, ble 52,4 i april. En indeks over 50 peker mot en
økning i aktiviteten. Indeksen styrket seg med 1,8 poeng fra mars. Det var til dels betydelige skift
i delindeksene også denne måneden. Delindeksen for sysselsetting økte med hele 7,1 poeng fra
mars, til 53,2 i april – det samme som i februar. Denne indeksen har stort sett ligget godt over 50
de siste to årene. Indeksen for nye ordre avtok med 0,9 poeng til 50,2 i april. Denne indeksen har
med unntak for noen få måneder ligget godt under 50 siden sommeren 2022, men har nå hentet
seg inn. Indeksen for produksjon steg med 3,3 poeng i april. Et veid gjennomsnitt av disse tre
delindeksene steg med 2,6 poeng til 52,0 og mer enn reverserte fallet i mars. Indeksen for priser
på innkjøpsvarer steg med 4,8 poeng til 58,9, som er den høyeste indeksen siden juni i fjor. Høyere
priser på blant annet strøm, metaller og trelast trekkes frem av noen bedrifter. Det var 62
bedrifter som svarte i undersøkelsen i april.

Produksjon
Produksjonsindeksen ble 53,2 i april, opp fra 49,9 i mars og til sitt høyeste nivå siden juli 2023

Ordre
Indeksen for nye ordre ble 50,2 i april, ned fra 51,1 i mars. Indeksene for hjemmemarkeds- og
eksportordre endte på henholdsvis 48,7 og 47,0 i april.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen ble 53,3 i april, opp fra 46,2 i mars, til samme nivå som i februar.

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid gikk ned med 2,0 poeng til 51,5 i april. En høy indeks
betyr lengre leveringstid, noe som normalt er assosiert med høyere aktivitet. I april bidro denne
delindeksen til en lavere hovedindeks. Indeksen for lagrene av innkjøpte varer ble 43,1 i april, ned
fra 46,0 i mars. En lavere lagerindeks assosieres med høyere etterspørsel og bidrar til en høyere
totalindeks. Lager av sluttprodukter, som ikke inngår i hovedindeksen, steg med 0,2 poeng til 47,2
i april.