Små endringer for industriaktiviteten i november

Små endringer for industriaktiviteten i november

Publisert av Nima Webmaster den 01.12.23.

DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, ble 49,9 i november og indikerer dermed at
industriaktiviteten var lite endret etter nedgangen i oktober. Delindeksene for nye ordre,
produksjon og sysselsetting steg og bidro positivt til hovedindeksen. Et veid gjennomsnitt av disse
tre delindeksene steg med 2,5 poeng til 49,5. Indeksen for priser på innkjøpsvarer reverserte
nedgangen måneden før og endte på 57,2 i november. Indeksen tyder på at innkjøpsprisene
fortsatt stiger noe, men indeksen er likevel litt lavere enn sitt langsiktige gjennomsnitt.
Kontaktene viser til at prisene har steget på valuta, strøm, gass og noen metaller, mens blant
annet transportpriser har falt. Det var 60 bedrifter som svarte i undersøkelsen i november.

Produksjon
Produksjonsindeksen ble 50,7 i november, opp fra 45,4 i oktober. Indeksen har i gjennomsnitt for
de siste tolv månedene vært 51,0, og oktoberindeksen fremstår som tilfeldig svak.

Ordre
Indeksen for nye ordre ble 46,1 i november, opp fra 44,9 i oktober. Indeksene for
hjemmemarkeds- og eksportordre endte på henholdsvis 45,2 og 43,6.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen ble 53,0 i november, opp fra 52,2 i oktober. Med unntak for juli har denne
delindeksen vært høyere enn 50 siden september 2020.

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid avtok med 1,3 poeng til 47,1 i november. En lav indeks
betyr kortere leveringstid, noe som normalt er assosiert med lavere aktivitet og bidrar til lavere
hovedindeks. Indeksen for lagrene av innkjøpte varer var 43,1 i november, ned fra 46,6 i oktober.
En lavere lagerindeks assosieres med høyere etterspørsel og bidrar til en høyere totalindeks. Lager
av sluttprodukter, som ikke inngår i hovedindeksen, falt med 5,1 poeng til 47,0 i november.