Stabil utvikling i DNB PMI i oktober

Stabil utvikling i DNB PMI i oktober

Publisert av Nima Webmaster den 01.11.18.

DNB PMI for oktober ble 56,0, opp 0,2 poeng fra september. Det var store svingninger i PMI
gjennom sommeren, men indeksen har vært mer stabil de siste par månedene. Indeksen er nå
på nivå med en beregnet trend det siste halve året og indikerer solid aktivitet i industrien.
Sammenlignet med september steg indeksen for produksjon og nye ordre, mens indeksen for
sysselsetting og leverandørenes leveringstid trakk ned. Alle underindeksene er fortsatt høyere
enn 50 og indikerer dermed økt aktivitet.

Produksjon
Produksjonsindeksen steg med 0,7 poeng til 54,6 i oktober. Nivået var 3,6 poeng lavere enn
gjennomsnittet det siste året.

Ordre
Indeksen for nye ordre steg med 1,5 poeng til 57,7 i oktober og var 1,1 poeng høyere enn
gjennomsnittet det siste året. Det var hjemmemarkedsordrene som trakk opp i oktober, mens
eksportordrene avtok.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen avtok med 0,5 poeng til 54,8 i oktober. Indeksen er 0,5 poeng lavere
enn gjennomsnittet det siste året.

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid falt med 1,6 poeng til 62,2 poeng i oktober. En høy
indeks betyr lang leveringstid og er assosiert med høy aktivitet. Lagrene av innkjøpsvarer steg
med 0,9 poeng til 52,5 i september. Økte lagre assosieres med lavere aktivitet og trekker ned
PMI.